O nas - Akademicki Zespół Szkół

British Council Addvantage Partner Institution logo

O nas

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony. (Zaświadczenie nr 124/LO/98[3])

Dydaktyka

Szkoła prowadzi klasy z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego.
Ponad to, istnieje możliwość rozszerzenia programów nauczania geografii, historii, biologii, chemii i matematyki w zalezności od ilości zainteresowanych uczniów, a także od możliwosci organizacyjnych szkoły. 

  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w blokach 90 minutowych.
  • Istnieje możliwość przygotowania do certyfikatu z j. angielskiego FCE.
  • Nauczyciele współpracują z wykładowcami MANS.

Opieka

  • Współpracujemy na stałe z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
  • Budynek jest objęty całodobową ochroną.

Uczniowie uzdolnieni

  • Przewidziane są stypendia naukowe dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wybitne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz godnie reprezentujących szkołę na zewnątrz.

Sport i rekreacja

  • Zajęcia wychowania fizycznego i odbywają się hali sportowej i na basenie Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Organizujemy wycieczki turystyczne jedno i wielodniowe oraz warsztaty naukowe.

Rekrutacja 2023

Ostatnie wyniki matury

wyniki matur 2020

Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego są opisane w Statucie Liceum (do wglądu na stronie internetowej szkoły).
Wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły pod numerem tel. 228188302 i 225900876.

Akademicki Zespół Szkół Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

facebook_page_plugin
Ważne informacje
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że dniem 1/10/2022 roku
nasz organ prowadzący zmienił nazwę na
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie