Liceum - Akademicki Zespół Szkół

British Council Addvantage Partner Institution logo

O nas

 

srebrna tarcza2
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony. (Zaświadczenie nr 124/LO/98[3])

Dydaktyka

Szkoła prowadzi klasy z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego.
Ponad to, istnieje możliwość rozszerzenia programów nauczania geografii, historii, biologii, chemii i matematyki w zalezności od ilości zainteresowanych uczniów, a także od możliwosci organizacyjnych szkoły. 

  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w blokach 90 minutowych.
  • Istnieje możliwość przygotowania do certyfikatu z j. angielskiego FCE.
  • Nauczyciele współpracują z wykładowcami MANS.

Opieka

  • Współpracujemy na stałe z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
  • Budynek jest objęty całodobową ochroną.

Uczniowie uzdolnieni

  • Przewidziane są stypendia naukowe dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wybitne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz godnie reprezentujących szkołę na zewnątrz.

Sport i rekreacja

  • Zajęcia wychowania fizycznego i odbywają się hali sportowej i na basenie Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Organizujemy wycieczki turystyczne jedno i wielodniowe oraz warsztaty naukowe.

Rekrutacja 2024/2025

Ostatnie wyniki matury

wyniki matur 2020

Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego są opisane w Statucie Liceum (do wglądu na stronie internetowej szkoły).
Wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły pod numerem tel. 228188302 i 225900876.

Akademicki Zespół Szkół Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

facebook_page_plugin
Ważne informacje
Uwaga !
W dniach 1.07-18.07.2024 oraz w dniach 19.08-29.08.2024
sekretariat pracuje w godzinach 9:00-13:00. W dniach 17.07-14.08.2024 sekretariat pracuje zdalnie.
telefon: 789037808
mail: akademickieliceum@mans.org.pl
Uwaga: we wszystkie piątki w lipcu i w sierpniu 2024 r. sekretariat jest nieczynny.